medical

Monday 7 December 2020

وسواس و نشانه های آن


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
وسواس Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) يا وسواس همراه با انجام كارهاي غير منطقي و بي اختيار يك اختلال مزمن و بسيار طول ...

read more


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
عفونت های باکتریال و درمان های ضد باکتری: باکتری ها میکرو اورگانیسهایی هستند که دارای DNA  حلقوی دورشته ای هستند (به ...

read more


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
آيا مي توان عفونتهاي ويرال(ويروسي) دستگاه تنفسي فوقاني حاد را فصلي دانست؟ بله به نظر اينطور مي­رسد كه در فصول سرد ...

read more


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
سرطان، علل، عوامل خطر، پيشگيري بر اساس جديدترين آمار ارائه شده توسط سيستم بهداشتي درماني كشور سرطانهاي شايع در ايران ...

read more
Monday 7 December 2020

دیابت چیست بخش دوم


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
پيشگيري ديابت تيپ 2 غالباً بدنبال يك دوره اختلال در قند ناشتا يا قند دوساعته بروز مي­كند و برخي از داروها ...

read more
Monday 7 December 2020

ديابت چیست بخش اول


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
ديابت اپيدميولوژي: ميزان شيوع ديابت تيپ 2 در طول  دهه اخير به طرز اسفناكي افزايش يافته است. بطوريكه طبق آمار از سال ...

read more
Monday 7 December 2020

چاقي مفرط يا فربهي


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
چاقي مفرط يا فربهي (OBESITY) . چاقي مفرط يا (OBESITY) به ميزاني از چاقي گفته مي­شود كه اثرات سويي را براي ...

read more


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
همانطور که می دانید عوامل شغلی آسیب رسان در محل کار شامل تمامی مواردی می شود که باعث بیماریهای جسمی ...

read more
Monday 7 December 2020

پنومونی حاد


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
پنومونی حاد   Acule Pneumonin پنومونی شایعترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی در سرار جهان است . شایعترین پاتوژنهای پنومونی اکتسابی ...

read more
Monday 7 December 2020

بتا بلوکرها


Warning: Undefined variable $excerpt in /home3/afachemi/public_html/en.afachemi.com/wp-includes/deprecated.php on line 1712
بتا بلوکرها: از‌آنجا که کاتکول آمینها نقش بسیار مهمی در پدیده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک در بدن ایفا می کنند،داروهای بلوک ...

read more